Skip to main content
PRIVACY NOTICE   Last updated February 22, 2024     This privacy notice for NWET ("Company," "we," "us," or "our"),...

підтримати PL

NWET - to platforma rozwoju młodzieży Angażujemy się w poszerzanie światopoglądu i poprawę stylu życia młodych ludzi dla...

тренінг PL

Szkolenie „Nowe pokolenie przywództwa" To internetowy program szkolenia cech przywódczych oparty na nowym paradygmacie...

базовий семінар PL

Podstawowe seminarium Temat 1. Zasady rozwojuTemat 2. Źródło sprzeczności leży w człowiekuTemat 3. Kierunek historii i...

лекція Вступ PL

Wykład „Wprowadzenie” Sprzeczności w człowieku i nowa alternatywa dla edukacji. Kurs wykładów z NWET Oglądać Konflikty,...

колівінг PL

Rozwój umiejętności miękkich bez wychodzenia z domu Żyć razem. Unikalny system nauki oparty na prawdziwym życiu. ...